•   1  20  20  20  2  021 

کشیدگی پیشانی و ابرو

چروکیدگی و چین‌افتادن پوست پیشانی و به پایین افتادگی ابروان از نشانهای اولیه پیر شدن صورت می باشد. کشیدگی پیشانی و ابرو به طریق اندوسکوپی برای بازگرداندن ظاهر جوان و سرزنده افراد بکار می رود. اینگونه تصور می شود که بیشتر خانمها متقاضی جراحی های زیبایی باشند، اما امروزه مردان نیز از این عمل بصورت فزاینده ای برای صاف نمودن خطوط اخم چهره خود و جوانتر نمودن ظاهرشان در فضاهای رقابت کاری استفاده می کنند. بسیاری معتقدند که ظاهرشان باید بازتابنده انرژی درونیشان باشد.

جراحی کشیدگی ابرو و پیشانی روشی برای دوباره جوان سازی ناحیه فوقانی صورت با تغییر دادن موقعیت ابرو می باشد. در این روش تا حد زیادی خطوط اخم روی پیشانی نیز می تواند بهبود یابند.

با استفاده از تکنیک های مدرن، این روش جراحی با ایجاد برش های محدودی بر روی پوست مودار سر انجام می پذیرد که نسبت به روش های قدیمی تر بی حسی و گرفتگی بسیار کمتری دارد و همچنین بیمار سریعتر بهبود پیدا می کند.