•   1  20  20  20  2  021 

پروتز گونه

جاگذاری پروتز برروی گونه برجستگی زوایای صورت را افزایش داده و بدشکلی «صورت مسطح» را در افراد جوان برطرف می سازد. جاگذاری مناسب پروتز گونه و همچنین انتخاب پروتز مناسب در جوان سازی صورت نیز مؤثر است.

با افزایش سن بافت استخوانی صورت جذب شده و کاهش حجم می یابد و بافت نرم آن نیر دچار افتادگی می گردد. پروتز گونه در بهبود این وضعیت کمک کننده می باشد.این جراحی از طریق یک برش داخل دهان انجام میگردد. پروتز بر بروی استخوان گونه ثابت شده و برش مخاطی با نخ قابل جذب دوخته می شود.