•   1  20  20  20  2  021 

گوش کاژو ‪(Cagot ear‪)

در این بدشکلی، نرمه لاله گوش وجود ندارد، هر چند این اختلال، یک اختلال ژنتیکی است اما در گوش هایی که بدنبال گاز گرفتگی و نزاع، نرمه گوش کنده می شود نیز شکلی تقریبا مشابه بوجود می آید. درمان این نوع ناهنجاری به کمک پیوند پوست و غضروف از مناطق اطراف گوش انجام می گردد.