•   1  20  20  20  2  021 

جراحی پلک تحتانی

 

جراحی از داخل چشم

جراحی زیبایی پلک تحتانی از داخل مخاط پلک تحتانی روش دقیق با نتایح قابل توجهی است که در بیماران انتخاب شده به خوبی قابل اجراست. این روش در مواردی که فتق چربی بدون افزایش قابل ملاحظه پوست پلک پایین وجود دارد ترجیج داده می شود. دکتر سازگار به علت عدم وجود جای جوشگاه در پوست پلک پایین به این تکنینک جراحی علاقه مند بوده و آن را انجام  می دهند.

 

جراحی از زیر پلک

با افزایش سن پوست پلک تحتانی چروکیده شده و به پایین افتادگی پیدا می کند. در اکثر موارد این بد شکلی با ضخیم شدگی عضله پلک تحتانی و فتق چربی آن همراه می باشد. تکنیک جراحی جوان سازی پلک پایین با برش پوست چند میلی متر زیر خط مژه های پلک پاییت و ترمیم و تصحیح ضخیم شدگی عضله و فتق چربی آن انجام میگردد.

 

جراجی باز ماندگی پلک تحتانی

پلک پایین ممکن است در اثر صدمه و ضربه و یا جراحی بد قبلی به قسمت پایین افتاده و موجب بازماندگی چشم گردد. تصحیح جراحی این بد شکلی با پیوند پوست از نواحی دیگر بدن و تکنیک های پیشرفته جراحی پلک انجام می گردد.