•   1  20  20  20  2  021 

جراحی اصلاحی یا مجدد بینی

این حقیقت برای اغلب بیماران پوشیده بوده که جراحی اصلاحی بینی به دنبال یک جراحی رینوپلاستی ناموفق قبلی کار بسیار سخت تری نسبت به جراحی اولیه است. در حقیقت تکنیکهای جراحی بینی اولیه در اکثر موارد در جراحی اصلاحی یا مجدد بینی کاربرد نداشته و جراحان متبحر از مجموعه ای از تکنیکهای پیشرفته که خاص این نوع اعمال جراحی است استفاده می کنند. در اکثر موارد جراحی مجدد آخرین شانس بیمار در اصلاح شکل و عملکرد بینی اش بوده و باید با نهایت دقت و مهارت انجام گردد.

از آنجاییکه بیماران متعددی جهت جراحی اصلاحی به دکتر سازگار معرفی می شوند همواره به انها گوش زد می گردد که بررسی کامل قبل از جراحی، استفاده از تکنیکهای پیشرفته پیوند غضروف و استخوان و مراقبتهای لازم بعد از جراحی می تواند در حصول یک نتیجه دلخواه و رضایتشان بسیار مهم باشد. شاید بدترین کار در انجام جراحی های اصلاحی، ساده انگاشتن انجام آن توسط جراحان کم تجربه است که منجر به انجام جراحی های متعدد و بی حاصل می گردد.