•   1  20  20  20  2  021 

بینی پهن

از جمله بدشکلی های بینی که ظرافت طبیعی صورت را خصوصا در بانوان به طور قابل ملاحظه ای کاهش می دهد بینی پهن می باشد. هر چند ضربه به بینی از روبرو خصوصا در زمان کودکی از عوامل ایحاد این بدشکلی است ولی در بیشتر  مواقع علت آن ژنتیکی است. در بیماران با پوست سیاه این نوع بینی شایع بوده و به این جهت به آن بینی آفریقایی یا African Nose می گویند. بینی که در ناحیه استخوانی پهن باشد به طور کاذب فاصله چشم ها را بیشتر از طبیعی به نظر بیننده می رساند. نتیجه جراحی بینی در این نوع بدشکلی حالت چشم ها را نیز بهتر نشان می دهد. پهنی ناحیه پایینی بینی با گشادی سوراخ های بینی همراه بوده و جراح باید نسبت به متناسب کردن سوراخ های بینی نیز اقدام نماید. چون اغلب این بیماران قبل از جراحی مشکل تنفس ندارند باریک کردن بینی باید با دقت در حفظ عملکرد بینی همراه باشد. دکتر سازگار و همکارانش در دانشگاه استنفورد در طرحی تحقیقاتی تکنیکهای معرفی شده توسط ایشان را مورد ارزیابی قرار داده اند که حاصل آن در مقاله ذیل به چاپ رسیده است: 

Preservation of the nasal valve area with a lateral crural hinged flap: a cadaveric study

Sazgar AA, Woodard C, Most SP

Aesthetic Plast Surg. 2012 Apr;36(2):244-7