•   1  20  20  20  2  021 

بینی غیرقرینه

غیر قرینگی صورت امر شایعی است که بسیاری از افراد علی رغم وجود آن در صورتشان ، نسبت به آن بی اطلاع می باشند . در اکثر مواقع این غیر قرینگی طبیعی بودن را تداعی کرده و نامحسوس است . بینی غیر قرینه به مواردی اتلاق می گردد که اگر خطی بینی را به دونیمه راست و چپ تقسیم نماید اندازه و یا شکل دو نیمه به طور قابل توجه ای با هم تفاوت داشته باشند . هرچند کجی یا انحراف تیغه میانی بینی می تواند زمینه ساز ایجاد آن باشد ولی در بیشتر مواقع علت آن ارثی و ژنتیکی است . تشخیص دقیق این غیر قرینگی ها قبل از جراحی خصوصاَ با انجام فتوگرافی های استاندارد، تصحیح آنها را به طور کامل امکان پذیر می سازد. فتوگرافیست پزشکی و آتلیه عکاسی مجهز مطب دکتر سازگار به همین منظور از نماهای نزدیک در ثبت غیر قرینگی های کوچک استفاده می نماید .