•   1  20  20  20  2  021 

بینی شکافی

اغلب مواقع در بیماران با ناهنجاری لب شکری یا شکاف لب، بینی نیز بدشکل بوده و باید توسط تیم درمان کننده مورد توجه قرار گیرد. شکاف لب می تواند یک یا دو طرفه باشد و بدشکلی بینی همراه آن اغلب با اختلال عملکرد تنفسی بینی همراه است.

درمان این گروه از بیماران نیاز به مراقبت‌های ویژه از بدو تولد داشته و جراحی بینی در آنها حداقل دو تا سه مرحله را شامل می گردد. امروزه با تکنیکهای جدید و مدرن جراحی بینی امید فزاینده ای در این بیماران بوجود آمده است تا هر چه بیشتر به ظاهر طبیعی بینی نزدیک گردند. تکنیک تغییر یافته دکتر سازگار در جراحی بینی شکاف دار برای اولین بار دربیستمین کنگره بین المللی انجمن های گوش و گلو وبینی وجراحی سروگردن در کشور کره جنوبی عرضه گردید:

The 20th IFOS World Congress, Seoul 2013

Tip plasty in patients with cleft nose deformity

Amir A. Sazgar

IFOS Seoul 2013

www.ifosseoul2013.com