•   1  20  20  20  2  021 

بینی زینی

بینی زینی در فتوگرافی های نیم رخ بیماران خود را به صورت فرورفتگی در پشت بینی نشان می دهد. این نوع از بدشکلی های بینی اغلب به دنبال ضربه یا جراحی های قبلی و ندرتا در اثر بعضی بیماریهای مزمن بوجود می آید. اغلب این بیماران از مشکل شدید تنفسی که دال بر اختلال در تیغه میانی بینی و یا دریچه های داخلی بینی است شاکی می باشند.

جراحی بینی زینی از آن جهت مشکل است که اغلب مواقع تیغه میانی بینی به دنبال جراحی یا ضربه از بین رفته و لذا جراحی برای بازسازی ظاهر و عملکرد تنفس و بویایی بیمار نیاز به انجام پیوندهای استخوانی یا غضروفی از مناطق دیگر بدن چون لاله گوش و غضروف دنده دارد.