•   1  20  20  20  2  021 

بینی بزرگ

گاهی اوقات بینی از تمامی ابعاد بزرگ است . شاید بتوان آن را از بدشکلی های بسیار آزاردهنده برای بیمار دانست. از آنجائیکه در جراحی بینی جراح بدون حذف یا بریدن و برداشتن پوست روی بینی اقدام به اصلاح ساختمان غضروفی – استخوانی بینی می نماید پوست روی بینی بعد از جراحی به تدریج کاهش حجم می یابد. تکنیکهای مدرن جراحی بینی ضمن کاهش حجم اسکلت بینی سعی در حفظ استواری اسکلت جدید کرده تا پوست گشاد روی بینی به تدریج و بدون پاشیدگی اسکلت آن نتیجه ای دلخواه و رضایت بخش را بوجود آورد .

بیماران با بینی های بزرگ باید آگاه باشند هرچند ممکن است به زمان بیشتری برای بدست آوردن نتیجه نهایی نیاز داشته باشند ولی با دید منطقی می توانند از نتیجه جراحی کاملاً راضی و خشنود باشند . در تقسیم بندی معرفی شده توسط دکتر سازگار پیچیده ترین روش به اصلاح این بدشکلی می پردازد: 

Stabilization of nasal tip support in nasal tip reduction surgery.

Sazgar AA, Most SP

Otolaryngol Head Neck Surg. 2011 Dec;145(6):932-4