•   1  20  20  20  2  021 

بینی با نوک پیازی

این نوع بدشکلی به اشتباه توسط بسیاری از بیماران به عنوان بینی گوشتی نام گذاری می گردد.

لازم به توضییح است که ضخامت ، رنگ وبافت پوست در نتیجه نهایی جراحی بسیار مؤثر است. وقتی پوست روی بینی ضخیم، گندمگون و چرب باشد و غضروفهای زیر پوست نرم و شل باشند تورم بینی بعد از جراحی بسیار دیرتر از بینی های با پوست روشن ف ظریف و خشک کاهش می‌یابد. در این حال مقایسه نتیجه جراحی بین این دو نوع بینی کاری اشتباه بوده و موجب اضطراب و ناراحتی بیمار می گردد. باید تاکید کرد هرچند بیماران با بینی دارای نوک پیازی و غضروف های ضخیم نتیجه دلخواه خود را زودتر بدست می آورند ولی بیماران معقول با پوست ضخیم و غضروف های نازک نیز می توانند از جراحی بینی راضی و خشنود گردند .

مشاوره دقیق قبل از جراحی در پیش بینی نتیجه نهایی کمک کننده بوده  و بیمار می تواند مدت انتظار بعد از جراحی را حدس زده و از لحاظ روحی آمادگی لازم را بدست آورد . معرفی تکنیکهای جدید جراحی توسط دکتر سازگار در مجلات بین المللی در مورد این نوع از بدشکلی های بینی حاصل کاری دقیق و طولانی ایشان در این رابطه بوده است : 

Horizontal reduction using a cephalic hinged flap of the lateral crura: a method to treat the bulbous nasal tip

Sazgar AA

Aesthetic Plast Surg. 2010 Oct;34(5):642-5