•   1  20  20  20  2  021 

بینی آسیایی Asian Nose

 

بینی آسیایی یا بینی کوتاه خاص نژاد چینی و آسیایی جنوب شرقی نبوده  بلکه در نواحی مختلف خاورمیانه و ایران به علت تداخلات نژادی و وجود اقوام ترکمن ، ازبک و قرقیز ناشایع نمی باشد . خصوصیت اصلی این نوع بینی کوچکی و در عین حال پهنی مختصر آن، همراه با پوست ضخیم می باشد . هرچند اصطلاح بینی کوچک کاملاً مترادف بینی آسیایی نمی باشد ولی تکنیکهای جراحی بکار رفته برای آنها تا حدود زیادی مشترک بوده و شامل افزایش حجم بافتها در حین حفظ هارمونی و تناسب بین آنها است . در این نوع از جراحی های بینی از پیوندهای غضروفی و استخوانی به وفور استفاده می شود . دکتر سازگار تمایلی به استفاده از مواد مصنوعی و یا غضروف از دهنده های حیوانی و یا انسانی دیگر برای تصحیح این بدشکلی ها نداشته، سعی در بدست آوردن مواد لازم از بدن خود بیمار می نماید .