•   1  20  20  20  2  021 

بینی کج

کجی ظاهری بینی از بدشکلی های شایع بینی است که عمدتا در اثر ضربات و تصادفات ایجاد می گردد. گاهی صدمات حین زایمان یا بدقرارگیری جنین در رحم مادر و یا عدم رشد کافی نیمه صورت می تواند موجب کجی بینی گردد.

باید توجه بنمایید که کجی یا انحراف تیغه میانی بینی با بینی کج تفاوت دارد. تیغه میانی بینی دیواره استخوانی – غضروفی بین دو حفره بینی است. کجی یا انحراف تیغه میانی بینی می تواند در بینی مستقیم یا صاف نیز رخ دهد و بوجود آورنده مشکل تنفسی باشد. اکثر مواقع بینی کج با انحراف تیغه میانی بینی و مشکل تنفسی همراه باشد.

جراحی باید علاوه بر تصحیح ظاهر بینی مشکل تنفسی و عملکرد بینی را هم رفع نماید. جراحی بینی کج جراحی مشکلی است و جراح قبل از جراحی باید از سلامت سینوس های اطراف بینی و تیغه میانی بینی آگاهی کامل بدست آورد.

در زمینه جراحی بینی کج دکتر سازگار تکنیکهای خاص جراحی خود را در مقالات بین المللی منتشر نموده اند که در حال حاضر مورد استفاده جراحان متعددی است:

Modified Extracorporeal Septoplasty: Using a Unilateral Curved Spreader Graft With a Septal Caudal Graft

Sazgar AA, Amali A

Ann Plast Surg. 2013 Mar 11