•   1  20  20  20  2  021 

 منتخبی از کنفرانس‌ها، سخنرانی‌ها، تدریس در کارگاه‌ها و میزگردهای داخلی و بین‌المللی 

 

 

 آنتی بیوتیک تراپی در بیماریهای گوش و حلق و بینی، عضو میز گرد علمی، جلسات علمی انجمن جراحان گوش و گلو بینی و جراحی سروگردن ایران، دی ماه 1379  

 

اسپاسمودیک دیسفونیا، سخنران، ششمین کنگره گفتاردرمانی ایران، بهمن 1380  

 

عوارض سینوزیت مزمن، سخنران و عضو میز گرد علمی، بیست و ششمین کنگره سالانه جامعه جراحان ایران، اردیبهشت 1381  

 

ثبت پتانسیلهای عضلانی برانگیخته دهلیزی در 20 فرد سالم برای اولین بار در ایران، سخنران، هشتمین کنگره جراحان گوش و گلو بینی و جراحی سروگردن ایران، مهر 1382  

 

ارزیابی قبل از جراحی آندوسکوپی بینی و سینوس، مدرس کارگاه جراحی آندوسکوپی بینی و سینوس در هشتمین کنگره جراحان گوش و گلو بینی و جراحی سروگردن ایران، مهر 1382  

 

آیا قادر به ثبت پتانسیلهای عضلانی برانگیخته دهلیزی در بیماران با کاهش شنوایی حسی عصبی فرکانس پایین هستیم؟ سخنران، کنگره بین المللی نورواتولوژی، نوروادیولوژی و چراحی قاعده جمجمه، خرداد 1384  

 

درگیری منفرد سینوس اسفنوئید، سخنران، نهمین کنگره جراحان گوش و گلو بینی و جراحی سروگردن ایران ، آبان 1384  

 

دیسپلازی فیبروز استخوانهای صورت، پوستر، ، نهمین کنگره جراحان گوش و گلو بینی و جراحی سروگردن ایران ، آبان 1384 

 

واریاسیونهای آناتومیک سینوسهای پارانازال، پوستر، ، نهمین کنگره جراحان گوش و گلو بینی و جراحی سروگردن ایران ، آبان 1384  

 

درگیری تنهای تیغه میانی بینی به وسیله آسپرژیلوس، پوستر، ، نهمین کنگره جراحان گوش و گلو بینی و جراحی سروگردن ایران ، آبان 1384 

 

سخنران، دهمین کنگره جراحان گوش و گلو بینی و جراحی سروگردن ایران ، آبان 1386 VEMP  

 

تومورهای غدد بزاقی سینوسهای پارانازال، سخنران، هجدهمین کنگره سالانه انستیتو کانسر ایران، تومورهای سروگردن، آذر 1386  

 

تشخیص و درمان عوارض چشمی سینوزیت، عضو میز گرد علمی، سی و دومین کنگره سالانه جامعه جراحان ایران، خرداد 1387  

 

کونکا بولوزا تیغه میانی بینی را منحرف می کند، سخنران، سمپوزیوم بین المللی انسداد بینی وبالون سینوپلاستی، 1387 دانشگاه ماربورگ آلمان  

 

حفظ دریچه بینی به کمک روشهای جدید تیپ پلاستی در جراحی رینوپلاستی، سخنران مدعو، ششمین کنفرانس بین المللی پولیپوز بینی، 1390 دانشگاه کیف، اوکراین 

 

تکنیک های جدید جراحی نوک بینی در راینو پلاستی، برگزارکننده میزگرد علمی، جلسات علمی انجمن راینولوژی ایران، 1390  

 

روش‌های مختلف در درمان بینی کج، سخنران مدعو، دهمین کنگره بین المللی جراحان گوش و گلو بینی و جراحی سروگردن ترکیه، 1391 آنکارا  

 

جراحی راینوپلاستی، عضو میز گرد علمی، دهمین کنگره بین المللی جراحان گوش و گلو بینی و جراحی سروگردن ترکیه، 1391 آنکارا  

 

بازسازی بینی، برگزارکننده میزگرد علمی، جلسات علمی انجمن راینولوژی ایران، 1391