•   1  20  20  20  2  021 

 کتب تألیف شده و ترجمه شده توسط دکتر امیر آروین سازگار

 

سپتوراینوپلاستی

سپتورااینوپلاستی

پدیدآورنده: ابراهیم رزم پا، مازیار مطیعی لنگرودی

فصل جراحی قاعده بینی - امیر آروین سازگار

ناشر: رهیاب نوین 1388

 

 

اتولوژی کامینگز(جلد اول)

اتولوژي كامينگز جلد اول

مولفین چارلزویلیامز كامينگز و ديگران؛

مترجمين عليرضا كريمي يزدي، امير آروين سازگار

ناشر: پورسينا 1380

اتولوژی کامینگز(جلد دوم)

اتولوژي كامينگز جلد دوم

مولفین چارلزویلیامز كامينگز و ديگران؛

مترجمين عليرضا كريمي يزدي، امير آروين سازگار

ناشر: پورسينا 1382

مبانی گوش، گلو و بینی

مبانی گوش، گلو و بینی

مولفین: آلن سیدن، رابین کاتن، توماس تامی، میلس ال پن ساک، جک.ال کلاکمن

مترجمین: سیدموسی صدرحسینی، محمد صادقی حسن آبادی، امیر آروین سازگار

ناشرچاپ اول: برای فردا 1382

مبانی گوش، گلو و بینی

مبانی گوش، گلو و بینی

مولفین: آلن سیدن، رابین کاتن، توماس تامی، میلس ال پن ساک، جک.ال کلاکمن

مترجمین: سیدموسی صدرحسینی، محمد صادقی حسن آبادی، امیر آروین سازگار، مسعود قاسمی

ناشرچاپ دوم: طیمورزاده، طبیب 1386