•   1  20  20  20  2  021 

مقالات تألیف شده توسط دکتر امیر آروین سازگار در نشریات داخلی

 

دکترمسعود مقدم، دکتر امیر آروین سازگار

گزارش لمفادنوپاتی به عنوان تنها تظاهرسارکوئدوز

مجله دانشكده پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي تهران (19، 22) 1379 

دریافت مقاله

دکتر سید هبت الدین برقعی،  دکتر محسن نراقی، دکتر امیر آروین سازگار، دکتر آرش کشفی

آمیلوییدوز حنجره:گزارش سه مورد

مجله دانشكده پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي تهران (52، 56) 1381 

دکتر محسن نراقی، دکتر امیر آروین سازگار

نتایج درمانی جراحی آندوسکوپی سینوس در سینوزیت مزمن

مجله دانشكده پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي تهران (123،114) 1381

دکتر علی رضا کریمی، دکتر امیر آروین سازگار ، دکتر سعید امانپور، دکتر خالد دولابی

اثر پنتوکسی فیلین بر بهبود پرفوراسیونهای تروماتیک پرده صماخ خوکچه هندی

مجله دانشكده پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي تهران (44،49) 1383

دکتر سید موسی صدر حسینی ، دکتر امیر آروین سازگار، دکتر مهسا مهم

  توپوگرافی شریان اتموئید قدامی در مطالعه آندوسکوپیک بر روی کاداور

 1383مجله دانشكده پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي تهران (526, 531)

دکترعلیرضا کریمی یزدی، دکترامیرٓاروین سازگار، دکتر عباس ندیمی تهرانی،دکترمهناز محمدی، دکترنسرین یزدانی

مقایسه نتایج شنوائی در دو روش در 408 بیمار مبتلا به اتواسکلروز

 (177، 182) 1384 مجله گوش،گلو،بینی و حنجره ایران 

دکتر امیر آروین سازگار، دکتر روح انگیز صفی خانی

تظاهر ماستوييديت سلي به صورت كري و فلج عصب صورتي يك طرفه و توده گردني؛ گزارش يك بيمار و بررسي متون

مجله دانشكده پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي تهران (109، 115) 1385

دکتر علیرضا کریمی، آنا عیسائیان، دکتر اصغر آقامحمدی، دکتر مصطفی معین، دکتر فریبرز زندیه، دکتر اردوان تاج الدینی، سینا عبدالله زاده، امیرحسین طاهائی، دکتر امیرآروین سازگار

بررسی پاسخهای ایمنی هومرال در بیماران مبتلا به عفونتهای مکرر گوش و حلق و بینی

مجله بیماریهای کودکان ایران (5، 13) 1386 

دکتر محمد صادقی، دکتر امیرآروین سازگار، دکتر بابک ساعدی، دکتر علیرضا کریمی یزدی، دکتر ماندانا امیری، دکتر یلدا عدیلی

فیستول فارنگوکوتانئوس بعد از لارنژکتومی توتال در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی

مجله علمی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران (184، 191) 1387

علي زماني، عليرضا كريمي ، محسن ناصري ، الهه اميني، محمد ميلاني ، اميرآروين سازگار، سيد موسي صدر حسيني،

محمد صادقي حسن آبادي، فاطمه نيري ، فيروزه نيلي، مامك شريعت ، مصطفي وثيق، فريبا نساج ، فاطمه زماني، نرگس زماني

بررسي فراواني كم شنوايي نوزادان در معرض خطر در بخش هاي نوزادان بيمارستان هاي دانشگاه علوم پزشكي تهران

مجله دانشكده پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي تهران (64، 70) 1389