شه ممه و سی شه ممه : 16:30 - 19

              

  •   1  20  20  20  2  9821+ 

کێشانی پێستی روومه ت و برۆ له ڕێگای ته کنیکی Endoscopy وه

لۆچ بونی پێستی توێڵ(نێو چاوان) و هاتنه خواره وه ی برۆ  یه کێکه له نیشانه کانی پیر بوونی مرۆڤ. شێوه ی Endoscopy ده بێته هووی گه راندنه وه ی جوانی رووخسار بو مرۆڤه کان.

وه ها به راود ده کرێت که زۆرتر ئافره تان خوازیاری نه شته رگه ریه جوانکاریه کانن، به لام له ئێستا دا پیاوانیش به ڕیژه یێکی به رچاو ئەم نه شته رگه ریه بۆ ساف کردنه وەی خه تی ناوچاوان و جوانتر کردنی خۆیان به کار دێنن.

زۆریک پێ یان وایه که رووخساریان ده بیت نیشان ده ری ئه نه رجی ده رونیان بیت.

کێشانی برو و توێڵ ته کنیکی کی نوێیه بۆ جوانتر کردنی لای سه ره وه ی روومەت له له ڕێگای گۆرینی ئستایلی بروه کانه وه. ئه م ته کنیکه تا راده یێکی زوور خه تی(هێڵی) توێڵ ئه سڕیته وه. ئه م ته کنیکه به به رئاورد له گه ل ته کنیکه کانی پێشوو گیران و سڕ کردنی که متری هه یه و نه خۆش زووتر چاک ده بێته وه.